SEGON CURS

Mòdul 1

COM ENS COMUNIQUEM

Facilitadora: Marcela Uroz

Amb aquest mòdul volem donar un espai per conèixer el procés de comunicació constant en el que estem immersos, i els factors que el determinen. Aprofundir en la nostra forma de comunicar-nos i facilitar la pràctica d’una comunicació compassiva, un flux comunicatiu necessari per intercanviar informació i resoldre diferencies de forma pacífica. Té a veure en com ens comuniquem amb els altres i amb nosaltres mateixos, per això també es generaran espais d’escolta profunda, amable i atenta del propi cos per aprofitar la seva saviesa i fer-nos més conscients de qualsevol experiència.

OBJECTIUS GENERALS

Conèixer el procés de comunicació constant en el que estem immersos, les parts que hi són presents i els factors que el determinen.

Facilitar la pràctica d’una comunicació compassiva, un flux comunicatiu necessari per intercanviar informació i resoldre diferències de forma pacífica.

Generar espais d’escolta profunda, amable i atenta del propi cos per aprofitar la seva saviesa i fer-nos més conscients de qualsevol experiència.

OBJECTIUS VIVENCIALS

Prendre consciència de les característiques de la nostra comunicació.

Practicar l’escolta activa, estar amb total presència i atenció al costat de qui ens comunica.

Parlar a partir d’un mateix, de la totalitat que som.

Identificar i expressar els propis sentiments.

Sé qui sóc, el que vull, et veig i t’ho expresso.

Pensar amb el cos.

Comunicar-nos amb la nostra pròpia saviesa mitjançant el cos.

OBJECTIUS CONCEPTUALS

Entendre l’acte de la comunicació i els factors que formen part i el configuren.

Conèixer les bases del diàleg intern que sosté el nostre propi cos.

CONTINGUTS

La comunicació és un procés constant en el que viu immers l’ésser humà. I aquest es dóna en direccions múltiples:

• De dins cap a fora

• De fora cap a dins

• Endins nostre

El com ens comuniquem és un hàbit que parla de qui som i alhora conforma en qui ens convertim. Posar consciència i cercar formes d’expressar-nos i escoltar més pacífiques, sanadores i generadores d’entorn més positius és part del procés de desenvolupament personal i col·lectiu.

Com a eines principals es treballarà amb la comunicació compassiva (CNV) per revissar allò que va de dintre a fora i de fora a dintre. I el focusing per escoltar l’univers que es genera en el nostre interior a partir de les vivències quotidianes.

SESSIONS

Sessió 1

La nostra atenció va cap a l’interior

Ens parem, relaxem el nostre cos i la ment es queda com a espectadora del que ens passa, ja no genera realitats per deixar que allò subtil que està present es faci conscient.  Generem un espai en el nostre interior per la consciència de les sensacions internes. Acollim amablement allò que es dóna i en la seguretat del nostre interior el deixem reposar sense intel·lectualitzar-lo.

Sessió 2

Escolta Activa.

Prenem consciència del que s’interposa entre nosaltres i l’altre en l’acte d’escoltar (projeccions, prejudicis, estereotips,…) i les aparquem.

Quan escoltem ho fem amb tot el nostre ésser, amb la persona que som i acceptem allò que ens transmet l’altre i allò que es genera en el nostre interior quan escoltem.

Sessió 3

Aprendre a donar i a rebre crítiques

Fer i pensar diferent als altres és inevitable i rebre un feedback crític és indispensable en el nostre desenvolupament personal. Escoltar amb amor allò que ens diferencia ens permet aprendre molt de nosaltres mateixos i de les nostres interaccions amb els altres.

Comunicar-nos amb honestedat també significa poder dir de forma constructiva allò en el que no estem d’acord o veiem de forma diferent.

Sessió 4

Expressem els propis sentiments

Saber el què sentim, diferenciar-ho de les opinions ens posar en ordre, ens permet assumir la responsabilitat dels propis sentiments i comunicar-nos sense una posició d’alienació i defensa.

Sessió 5

Parlem activament i en connexió

Quan ens expressem canviem el món, de forma conscient o inconscient, intencionadament o no, però la nostra veu transforma l’entorn. En les sessions anteriors hem posat consciència i en aquesta darrera, posarem claredat en la intenció. Construirem els nostre requeriments des de la positivitat i la concreció, deixant clar que és allò que volem, amb honestedat.

Mòdul 2

UNA VIDA ORDENADA ENS AJUDA A CRÉIXER

Facilitador: Carles Parellada

L’ordre i l’alegria són dos sensacions que van de la mà. Quan sentim que tenim una vida ordenada, tant a nivell d’espai físic com a nivell emocional, ens sentim tranquils. Moltes vegades confonem l’ordre amb a rutina sense ser el mateix. Les constel·lacions familiars ens ajuden a posar en ordre el nostre espai més interior, l’espai anímic, i per tant, ens aporten una alegria que també és més profunda.

OBJECTIUS GENERALS

Conèixer el sentit del concepte d’ordre.

Situar la importància de l’ordre en les nostres vides.

Prendre consciència de com cadascú de nosaltres forma part d’un sistema relacional concret que es mou sota unes regles de funcionament concretes.

Introduir-nos en les constel·lacions familiars com a sistema de reordenació.

OBJECTIUS VIVENCIALS

Reconèixer quins espais ens proporcionen sensació de calma a partir del visionat d’imatges de diferents tipus d’espais.

Experienciar constel·lacions familiars com a eines que ens ajuden a recol·locar l’ordre familiar.

OBJECTIUS CONCEPTUALS

Conèixer els principis de la teoria de sistemes:

La qüestió dels vincles i el dret de pertinença.

La jerarquia i l’ordre.

L’equilibri entre el donar i el prendre.

La percepció.

Les constel·lacions familiars i organitzacionals.

CONTINGUTS

Noció d’ordre.

Les llavors no tenen ningú que els digui com han de créixer, com s’han d‘obrir, com han d’utilitzar l’aigua o el sol per poder desenvolupar-se. Hi ha un ordre natural, entès com allò en base al qual les coses es desenvolupen, que forma part de nosaltres i que ens ajuda a sentir-nos a gust.

Explorarem l’origen de la paraula ordre i el situarem com a base en el procés de creixement dels éssers biològics segons les aportacions d’Humberto Maturana a la comprensió de l’ésser humà.

 • Etimologia de la paraula.
 • La vida i la ment com a sistemes
   • estructuralment determinats (autopoiètics, auto-creatius) i
   • autorreferencials (circulars).

Els ordres de l’amor.

L’autor i terapeuta alemany Bert Hellinger va situar en la seva teoria sobre les relacions sistèmiques la base per entendre les relacions humanes. En aquest mòdul explorarem les dimensions bàsiques d’aquests ordres de l’amor que ens permeten situar-nos en la nostra realitat de manera més conscient.

La noció de comunitat de destí ens aboca a entendre com el nostre destí està influït per la família on naixem; i d’altres com el dret de pertinença ens permeten posar llum sobre situacions que abans creiem incomprensibles.

 • La comunitat de destí.
 • La noció de pertinença.
 • L’equilibri entre el donar i el rebre.
 • La jerarquia segons el temps:
  • ordre,
  • regles
  • lleis

Les constel·lacions familiars.

 • Una nova mirada a la vivència inconscient dels vincles i les relacions.
SESSIONS

Sessió 1

La noció d’ordre en el desenvolupament humà

Descobriments de la física quàntica i de la biologia ens aporten una mirada sobre l’ésser humà en tant que sistema autoorganitzat en constant comunicació i creixement. La convivència i l’amor esdevenen la base del desenvolupament humà.

 

Sessió 2

La mirada sistèmica de la realitat.

A partir de les diferents visions de l’ésser humà que haurem estat explorant situarem els ordres de l’amor de Bert Hellinger com a eines facilitadores de la comprensió dels conflictes relacionals.

Sessió 3

Les constel·lacions familiars.

Primer contacte amb l’exploració de situacions quotidianes des de la tècnica de les constel·lacions familiars amb la que obtenim una imatge de la situació des d’una perspectiva externa que reflecteix les vivències internes inconscients del conflicte de cada una de les persones implicades.

Sessió 4

Continuem constel·lant.

Sessió experiencial en base a les constel·lacions familiars en la que s’exploraran situacions reals conflictives que estiguin vivint les persones.

Mòdul 3

SILENCI I PRESÈNCIA

Facilitador: Pere Juan

En aquest mòdul explorarem diferents formes d’entrar en el silenci. Per una banda experimentarem diverses situacions de meditació externa que comparteixen un tret: la vivència del present. Per altra banda, ens iniciarem en la meditació interior diferenciada de l’externa. A més a més de compartir les vivències relatives al mòdul, reflexionarem sobre el funcionament de la ment, els nostres hàbits, els feedbacks emoció-pensament i com sortir d’aquest cercle.

OBJECTIUS GENERALS

Facilitar experiències de silenci i presència a partir de contextos diferents.

Assolir eines per desenvolupar el silenci i la presència.

Conèixer un model senzill per entendre de manera simple els estats de consciència i el funcionament de la ment.

OBJECTIUS VIVENCIALS

Experimentar situacions diverses de concentració exterior i interior. Viure diferents dinàmiques que faciliten el silenci interior.

Simplement estar i compartir.

OBJECTIUS CONCEPTUALS

Comprendre de forma senzilla el funcionament de la ment en relació a la presència.

Conèixer alguns models molt bàsics que ajuden a diferenciar i comprendre diferents estats i possibles camins a seguir.

CONTINGUTS

Atenció externa i interna
Tipus d’atenció externa

 • Concentració en el exterior: dinàmica i estàtica
 • Concentració mental en una tasca intel·lectual
 • Sensacions físiques

Fases de l’atenció interna. La meditació

SESSIONS

Sessió 1

Atenció externa en una activitat amb objectiu.
Alternança entre atenció interna i externa.
Introducció del concepte intern-extern i les condicions que es requereixen.

Sessió 2

Atenció en una tasca creativa sense objectiu concret.
Alternança entre atenció interna i externa.
Presència i procés creatiu.

Sessió 3

Atenció externa en tasques mentals de càlcul i memòria.
Alternança entre atenció interna i externa.
Introducció dels conceptes atenció i concentració.

Sessió 4

Sentits i atenció. Diferents formes de percebre. Atenció en les sensacions.
Moure’s involuntàriament. Comunicar-se des de l’energia.
Alternança entre atenció externa i interna.
Els límits de la percepció.

Sessió 5

Concentració interna.
Introducció del model de funcionament de la ment.

Mòdul 4

COM CREAR SALUT

Facilitadora: Montse Falcó

La finalitat d’aquest mòdul serà adquirir un coneixement sobre la nostra veritable constitució anatòmica, és a dir, conèixer el nostre camp físic, emocional i mental. Com aquests camps estan interrelacionats i amb la unitat vital, la cèl·lula. Per això la importància de mantenir un ORDRE intern i extern, i com mantenir-ho davant les experiències que la vida ens ofereix.
Aprendre a destriar entre el real i l’irreal o el que precises per donar el següent pas. Processos que comportaran a una mira interna perquè puguis realitzar canvis d’actitud i d’hàbits.

OBJECTIUS GENERALS

Identificar i Comprendre la Veritable Necessitat del nen. Així es pot potenciar el seu talent.

Aprendre a discernir, entre la realitat i l’irreal.

Comprendre l’estructura humana, tant en la seva constitució física-anatòmica, fisiotera-lògica, emocional i mental. La interrelació entre aquests camps.

Proporcionar eines per poder conservar el potencial del nen, és a dir, la capacitat d’autocuració. Donar-los l’oportunitat per curar i curar amb els seus propis recursos, la seva constitució.  Els respectem i augmentem la seva força interior.

OBJECTIUS VIVENCIALS

Comprendre la relació d’un bon desenvolupament del sistema endocrí, nerviós i immunitari en les diferents etapes de creixement del nen i la importància d’un ambient harmoniós.

Comprovarem com la salut depèn de la nostra actitud davant les experiències del dia a dia. I les nostres actituds afecten en l’infant, com es viuen i fins i tot com poden arribar a ser somatitzar en forma de símptomes físics.

Com el sistema immunològic del nen està directament relacionat amb l’estat emocional del seu entorn familiar i escolar.

Ser conscient de tot allò que des de la ment i les emocions no deixa que es manifesti l’essència del ser.

OBJECTIUS CONCEPTUALS

Comprendre la nostra veritable constitució humana per entendre’ns millor, tant la nostra actitud, emoció i pensament.

En realitat els nostres fills són el nostre mirall. Ells són els nostres mestres. Si volem ajudar als nostres fills, hem de trobar qui som. Ser conscients del que és realment necessari per a l’evolució del nen.

CONTINGUTS

Anatomia humana. Unir la anatomia física i fisiològica amb el cos emocional i mental.

Per comprendre’ns, conèixer-nos a nosaltres mateixos, saber on estic, cap a on em dirigeixo.

Preguntar-me que diu la meva dolència o la del meu fill….que m’està mostrant??

Estic en harmonia? Que necessito per entrar en ordre i ser coherent?

Preguntes que per contestar correctament és imprescindible conèixer la nostra estructura humana d’una forma correcta i com tots els sistemes estan connectats entre si

Quan em conec en tota la meva dimensió, llavors és més fàcil conèixer i comprendre al meu fill. Puc entrar en la veritable escolta

Malalties freqüents en els primers anys de vida , infància i adolescencia. Significat i com abordar-les des d’un enfocament d’un veritable creixement i respecte cap al nen.

· Malalties inflamatòries :  amigdalitis,  otitis, rinitis, laringitis

· Sdre. Intestinal inflamatori. Transtorns intestinals

· Bronquitis, broncoespasmos

· Dermatitis

· Còlics del lactant.  Dentició.

Alimentació sana , adecuada pel seu desenvolpament

Com una mala alimentació pot donar alteració en el comportament del nen.

Transtorns per dèficit d’atenció.   DTHA

Els nens avui ja neixen més desperts i són cada vegada més ràpids. Conèixer les seves característiques innates.Comprendre per que sofreixen d’una dispersió, excitació, desconnexió, transtorns físics de diversa índole. Comprendre per que pateixen d’una dispersió, excitació, desconnexió, transtorns físics de diversa índole.

L’estrès que pateixen avui dia els nens com està repercutint en el seu desenvolupament físic, emocional i mental. Com pot repercutir i donar lloc a malalties psicosomàtiques i malalties cròniques.

Vacunas.

Hàbits sans. Somni. Exercici físic. Portar una vida disciplinada.

Importància de la respiració.

Com ajudar a transformar les emocions que ens fan mal.

Conèixer la trama energètica.

Víncles pare-mare-fill.

Apegos i desapegos.

 

Mòdul 5

DIÀLEGS DEL QUOTIDIÀ 2

Facilitadora: Maite Fonollosa

Diàlegs del quotidià, és un espai en el que els i les participants podran compartir moments de la vida que els resulten difícils de gestionar. Serà un espai en el que assentar els aprenentatges que s’han produït al llarg de les diferents sessions de manera que repercuteixin positivament en l’autoconeixement i la millora de les relacions.

OBJECTIUS GENERALS

Reflexionar al voltant de tota la formació rebuda i les experiències viscudes en la Universitat Vivencial.

Gaudir d’un espai en el que poder parlar sense por al què diran de tot allò que ens fa sentir malament en les nostres relacions amb els fills, la parella,…

Establir les bases per poder tenir relacions Smart, relacions amoroses intel·ligents en les que créixer i conviure.

Proporcionar eines per poder conservar el potencial del nen, és a dir, la capacitat d’autocuració. Donar-los l’oportunitat per curar i curar amb els seus propis recursos, la seva constitució.  Els respectem i augmentem la seva força interior.

OBJECTIUS VIVENCIALS

Reconèixer els camins de l’Ego que ens porten a relacions basades en els retrets i les lamentacions a partir de l’exposició de situacions viscudes pels assistents.

Prendre consciència de les limitacions que ens aporten els discursos apresos, l’anomenada zona de confort.

Retrobar l’Alegria del viure en sintonia amb les nostres vivències i situar on ens porta el discurs ‘del que hauria de ser’.

Viure en Pau amb un mateix i amb els altres.

OBJECTIUS CONCEPTUALS

Entendre el funcionament de la nostra ment en la interpretació de les situacions viscudes.

Aprendre a distingir entre fets i percepcions.

Entendre els actes dels més petits com actes amorosos.

CONTINGUTS

La comunicació amb els nostres fills.

Què és allò que orienta la comunicació amb els nostres fills? És important que prenguem consciència de quina és la base de la manera com ens comuniquem, què cerquem en la conversa amb els nostres petits, per a poder entendre millor els resultats que obtenim en la relació amb ells. Què ens porta a decidir ser pares i mares? Com ens sentim amb nosaltres mateixos quan prenem aquesta decisió? Esperem que omplin algun buit? Com els fa sentir això a ells?

Els hàbits de pensament.

La nostra ment necessita construir un mapa mental per a poder abordar les situacions que vivim quotidianament però tenir un mapa no és sinònim de conèixer tot el territori. Cal conèixer els hàbits de pensament i com aquests ens influeixen a l’hora de viure les situacions, conèixer què ens ajuda i què no per a poder-hi posar consciència i escollir.

La comunicació amb la meva parella.

Per què busquem una parella? Què valorem del fet de viure en parella? Les experiències de conviure amb algú amb qui decidim compartir la nostra vida no sempre esdevenen allò que pensàvem. Per què passa això? Què valorem de l’altre? On quedem nosaltres en la relació? Explorarem totes aquestes dimensions per situar-nos en la relació amb l’altre i observar si vivim des del diàleg de les carències i les demandes o si la trobada amb l’altre neix de la voluntat del compartir.

La capacitat de sorprendre i sorprendre’ns en les relacions.

Les rutines són importants en la nostra vida quotidiana en tant en quant ens ajuden a organitzar-nos, però quan esdevenen costums que considerem inalterables provoquen situacions de tancament que no ajuden a viure des de la plenitud.

Els fars que ens orienten en les relacions amoroses intel·ligents.

Les relacions amoroses intel·ligents es donen en un ambient sa, de plenitud, en el que poder percebre des de la tranquil·litat de qui es troba en el present. Quan això ocorre aquestes es tornen riques i esdevenen font de plaer i felicitat.

Mòdul 6

EL MOVIMENT ESPONTANI REVITALITZADOR

Facilitador: Lluís Alonso

SEITAI és una cultura de la vida-salut en l’ésser humà que promou les pràctiques del moviment espontani revitalitzador, katsugen undo i yuki, que són pròpies de l’instint humà, no precisen de cap coneixement i ens fan recuperar la nostra vitalitat.

Va ser iniciada per Haruchika Noguchi (Japó, 1912-1976) en la dècada dels anys 50 del segle passat i aprofundida per Katsumi Mamine des de l’any 1972 a Barcelona.

OBJECTIUS GENERALS

Descobrir una nova manera de fer-nos càrrec de la nostra vida-salut gràcies a les senzilles practiques SEITAI del moviment espontani: katsugen undo i yuki.

Conèixer l’estructura del moviment de la vida i de la singular vida de l’ésser humà.

Comprendre cóm el bloqueig del moviment espontani és la principal causa interna de la pèrdua de la salut.

OBJECTIUS VIVENCIALS

Sentir com les pràctiques SEITAI de katsugen undo i yuki son espontanis moviments revitalitzadors del nostre organisme.

Experimentar cóm en les pràctiques SEITAI recuperem quelcom íntim de nosaltres mateixos.

Percebre cóm l’activació de cadascuna de les 5 oseis ens facilita la comprensió de la vida quotidiana i ens permet disminuir els conflictes propis de la convivència.

OBJECTIUS CONCEPTUALS

Comprendre l’estructura del moviment de la vida i del moviment espontani.

Comprendre cóm els 5 moviments universals estructuren la CVP humana.

Comprendre com les diferents activitats del nostre organisme estan absolutament interrelacionades: l’osei.

CONTINGUTS

El nostre organisme no és una barreja sense ordre de cèl·lules, teixits i òrgans. És un ser viu format sota un ordre rigorós, fruit d’un procés evolutiu gegantí, que té la capacitat de reaccionar davant de situacions molt diverses per mantenir el seu propi equilibri vital, adaptant-se a l’entorn i transformant-lo.

El nostre organisme respon a aquestes necessitats, tant internes com externes, com una unitat, perquè les seves diverses activitats mantenen una total i absoluta interdependència.

Haruchika Noguchi va desvetllar que aquesta capacitat de resposta de l’organisme com una unitat és l’obra dels cinc moviments universals + i – , tant en tensió com en distensió, que actuen en les diverses activitats energètiques (motrius, biològiques i psíquiques) de l’ésser viu i que conformen el moviment espontani.

A esta capacitat natural de reaccionar mitjançant la interrelació absoluta de les diverses activitats de l’organisme, la denominem genèricament osei, la qual comprèn cinc oseis + i –, que són les modalitats de manifestació de la vida.

El moviment espontani només cessa quan s’acaba la vida. Des que naixem, ens permet recuperar la coordinació de la CVP que havia quedat bloquejada. Aquesta capacitat es va debilitant a mesura que s’incrementa la TPE (Tensió Parcial Excessiva) i, amb ella, la dissociació entre el conscient vestit i el conscient espontani.

Però ja sabem que, sovint, hem recuperat la vitalitat i la salut gràcies al moviment espontani de l’organisme: els badalls, els eructes, els vòmits (que ens alliberen d’un aliment en mal estat); els moviments que fem sense adonar-nos-en (i que ens permeten recuperar la vitalitat de les zones cansades); les respostes instintives (que ens salven del perill); algunes associacions d’idees (que ens fan tornar a tenir ganes de viure),…

Noguchi es va adonar d’aquesta capacitat revitalitzadora del moviment espontani de la CVP i, per activar aquesta capacitat, va proposar les pràctiques de katsugen undo i de yuki. Ambdues pràctiques són molt senzilles i no requereixen ni grans tècniques ni coneixements previs.

Es tracta tan sols de recuperar i cultivar una capacitat que tothom tenim i que ens és pròpia: cultivar la vida-salut gràcies a l’expressió del nostre propi moviment espontani.

SESSIONS

Sessió 1

Reconèixer la CVP i identificar les seves 5 parts

Experimentar els cinc moviments universals en la CVP i la percepció de l’espai quan s’activa cadascun dels 5 moviments en la CVP

Sessió 2

Practicar el moviment espontani revitalitzador: katsugen undo

Conèixer les 5 cavitats, els 5 grans sistemes orgànics i les 5 regions de la CVP

Sessió 3

Practicar el moviment espontani revitalitzador: katsugen undo

Comprendre la osei-les 5 oseis: la capacitat de reaccionar-interaccionar amb els estímuls en l’absoluta interrelació de les diverses activitats de l’organisme: físiques-energètiques, biològiques-bioquímiques i psíquiques-mentals

 Sessió 4

Practicar la comunicació de la sensibilitat espontània revitalitzadora a través de les mans: yuki

Entendre el desig com la manifestació en la singular psique humana de l’activació autònoma de cadascuna de les 5 oseis

Sessió 5

Practicar el moviment espontani revitalitzador: katsugen undo

Comprendre com la Tensió Parcial Excessiva (TPE) és la principal causa interna de la pèrdua de la salut: del trastorn físic i del malestar psíquic