Historia evolutiva de los Límites

Historia evolutiva de los Límites

Este escrito hace un breve repaso de la evolución desde el papel que tienen los límites en dicho proceso. Parto del supuesto de que la existencia misma se fundamenta en unos límites muy claros. Las medidas en la realidad subatómica son tales que, solo con cambiarlas...
Perquè s’acostumi

Perquè s’acostumi

A què ens hem d’acostumar? A què hem d’acostumar als nostres infants? Fa temps que sento aquesta frase com el gran motiu que justifica moltes de les intervencions pedagògiques que fem a llars d’infants, escoles, instituts i altres centres d’ensenyament sigui reglat o...
Presentacions nous cursos

Presentacions nous cursos

Arriben nous cursos de la Universitat Vivencial de mares, pares i acompanyants educatius. La Universitat Vivencial és una proposta de formació dirigida a mares, pares i professionals de l’educació. Un espai on tots aprenem plegats i obtenim eines que ens ajuden a...